Boeken over power vrouwen

Boeken top 3 over inspirerende vrouwen

  • ”De gevangene” van Malika Oufkir. Malika Oufkir verblijft 20 jaar in een gevangenis in Zuid-Marokko samen met haar broertje en zusjes. Zij is hiertoe verbannen nadat haar vader een mislukte staatsgreep tegen de destijds regerende koning Hassan II verichtte. Malika neemt de taak op zich om haar familie zo goed als ze kan te begeleiden door deze bizarre omstandigheden d.m.v. haar fantasie en kracht.
  • ”The choice” door Dr. Edith Eva Eger. Met 16 jaar wordt Edith als joodse, samen met haar ouders en zusje, getransporteerd naar Auschwitz. Haar ouders worden direct vermoord bij aankomst, maar Edith en haar zusje doorstaan de verschrikkelijke ontberingen van Auschwitz. Het heeft enorme kracht en samenwerking gekost om alleen al het kamp te overleven, maar ze weet uiteindelijk ook haar verschrikkelijke ervaring om te zetten in iets moois. Ze ontwikkelt zich op latere leeftijd tot psychiater en begeleidt en helpt hierbij talloze andere met traumatische ervaringen. Tevens wordt ze gevraagd als spreker op verschillende universiteiten en events. Ze laat zien dat je altijd een keuze hebt, hoe je met je ervaringen omgaat.
  • ”Mijn woestijn” van Waris Dirie. Waris Dirie is een mooie vrouw die opgroeit in Somalië. Als kind maakt zij veel avonturen mee en ook enkele ontberingen, zoals de besnijdenis op jonge leeftijd. Op het moment dat de 13 jarige Waris wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere man, besluit zij weg te lopen van haar familie en komt uiteindelijk in London terecht. Hier begint ze onderaan de ladder in de maatschappij, totdat zij ontdekt wordt door een fotograaf. Waris Dirie ontpopt zich tot een waar fotomodel, die zich tevens inzet tegen vrouwenbesnijdenissen. Een inspirerend verhaal waarbij het leven in overgave in de woestijn mij persoonlijk raakte. Het leven in de woestijn biedt contrast aan het gestructureerde en gecontroleerde leven in het Westen, wat vaak niet op overgave berust maar op angst en ratio.