Help, ik kan niet plannen!

Studiecoaching of huiswerkbegeleiding?

Studiecoaching helpt bij het ontwikkelen van studievaardigheden, zoals plannen, leren, presenteren en schrijven. Ook helpt studiecoaching ontdekken waar iemand goed in is en wat hij/zij wil en kan. De leerling/student leert zichzelf kennen en kijkt hoe zich verder te ontwikkelen. Hierbij werkt studiecoaching vakoverstijgend. D.w.z. studiecoaching gaat niet specifiek in op de inhoud van de vakken. In plaats daarvan wordt er bij studiecoaching gekeken naar de oorzaak, maar vooral oplossingen voor studieproblemen. Bij de oplossingen wordt wel gekeken naar de globale indeling en studievorm van de vakken waar de problemen zich voor doen, zodat er een specifieke studieaanpak kan worden bepaald.

Maar laten we studiecoaching eens bespreken aan de hand van een praktisch voorbeeld. Een veel voorkomend studieprobleem is moeite hebben met plannen. Veel leerlingen en studenten vinden het lastig om bepaalde taken gecombineerd af te ronden in een vooraf bepaald tijdsbestek. Of ze krijgen de taken niet af, of ze krijgen ze wel af, maar met de nodige stress. Een oorzaak kan zijn dat een leerling te veel tijd besteedt aan details, waardoor de planning in duigen valt. Ook kan het zijn dat een student de activiteiten buiten de studie om niet weet te combineren met de studie. Dit kan er voor zorgen dat studenten of leerlingen óf niet meer toe komen aan hun hobby’s, óf juist niet meer aan studeren.

Bij studiecoaching wordt dan gekeken naar het totaal plaatje. Is iemand gewoon niet handig met plannen, of kan iemand zich ook niet goed concentreren? Is iemand perfectionistisch aangelegd, of heeft iemand geen motivatie om zijn studie of school af te maken? Vervolgens wordt er met de leerling of student gekeken naar een mogelijke oplossing. Iemand die perfectionistisch is aangelegd en makkelijk verzeild raakt in details is bijvoorbeeld gebaad bij het zetten van een wekker bij zijn of haar taken. Verder is het belangrijk te kijken welke taken belangrijk zijn en welke minder; het selecteren. En vervolgens kijk je naar wat eerst moet gebeuren en wat later; het prioriteren. De studie moet dan ook weer vaak gecombineerd worden met activiteiten naast de studie. Een balans tussen studie en school en bijvoorbeeld hobby’s en leuke activiteiten is hierbij essentieel.

Tenslotte wordt er bij studiecoaching niet alleen gekeken naar wat niet goed gaat, maar juist ook naar wat er wel goed gaat en waar iemand dus goed in is. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en leert iemand bewust keuzes maken. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de talenten van de studenten en leerlingen verder te ontwikkelen. Ze ontwikkelen handvaten om met hun valkuilen om te gaan en ontdekken mogelijkheden om zich zelf verder te ontwikkelen. Kortom, met studiecoaching leert een leerling en student zich zelf kennen, hij/zij ontwikkelt een eigen probleemoplossend vermogen en leert zijn of haar studie-en loopbaan zelf vorm te geven.

En is dat niet wat we iedere student en leerling gunnen?