Studievaardigheden

Tijdens studiecoaching richt ik me bij de student op het ontwikkelen van studievaardigheden voor een soepele overgang middelbare school- vervolgstudie en een vlot studieverloop:

Algemeen
 • Studieaanpak (Hoe leer ik doelgericht en efficiënt?)
 • Samenvatten
 • Presenteren (algemeen en tijdens sollicitatiegesprekken)
 • Schrijven (scriptiebegeleiding, thesis help, researchproposal guidance)
 • Opstellen C.V.
 • Schrijven van een sollicitatiebrief
Plannen
 • Time management
 • Onderscheiden hoofd-en bijzaken
 • Zaken rangschikken op volgorde van belangrijkheid (wat eerst en wat komt later)

Concentreren
 • Doelgericht werken (helderheid krijgen over de taken en wat er wordt verwacht)
 • Aandacht richten en houden (beperken van afleiding door b.v. de omgeving, social media of gamen)

Communiceren
 • Werken in groepsverband (rol-en taak verdeling maken, vast leggen en nakomen van afspraken in een vast tijdsbestek)
 • Overleg met studenten (leerlingen), docenten en begeleiders (goede vragen stellen, luisteren en duidelijk en transparant zijn)

Studiehouding
 • Zelfstandig werken
 • Eigen probleemoplossend vermogen ontwikkelen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Zelfkennis ontwikkelen en reflecteren
 • Accepteren van en omgaan met kritiek
 • Grenzen stellen aan jezelf en je omgeving
 • Doorzettingsvermogen ontwikkelen
 • Initiatief nemen
 • Aangaan van verplichtingen
Balans
 • Tussen studie en vrije tijd (sport, hobby’s, vrienden, familie)
 • Omgaan met tijdsdruk
 • Omgaan met prestatiedruk
 • Omgaan met keuzemogelijkheden