”My stroke of insight”(onverwacht inzicht) door Jill Bolte Taylor

Deze maand in de boekenclub: ”My stroke of Insight”, vertaald ”onverwacht inzicht” door Jill Bolte Taylor.

Dr. Jill Bolte Taylor is een neurowetenschapper werkzaam aan de Indiana University School of Medicine en is actief voor het Harvard Brain Tissue Resource Center. Zij krijgt halverwege de 30 een linkszijdige hersenbloeding. Deze éénzijdige hersenbloeding geeft haar inzichten over de rol en functie van de linker- en rechter hersenhelften. Tijdens de uitval van haar linker hersenhelft, ervaart zij rust en eenheid in het hier en nu. Ze voelt de vrijheid van het loslaten van oude denkpatronen en emoties. In haar herstel, wat uiteindelijk 8 jaar zal duren, selecteert zij die gedachtenpatronen die zij wil herstellen en activeren en laat andere voor wat ze waren. Ook leert zij bewust omgaan met haar emoties; hoe ze deze kan ervaren, maar ook weer kan loslaten. Ze ontwikkelt haar eigen handvatten om aandacht te geven aan kwaliteiten die zij belangrijk is gaan vinden: empathie, compassie en creativiteit. Zij zet verder haar intelligentie, kennis en enthousiasme in om huidige medische studenten te inspireren en onderwijzen!

‘’ My stroke of insight’’ biedt de lezer kennis, ervaring en nieuwe inzichten over het belang van het stimuleren van beide hersenhelften. Maak na het lezen van ‘’My stroke of insight’’ door Jill Bolte Taylor de volgende opdracht!

Opdracht:

Ga eens voor jezelf na welke activiteiten jij allemaal onderneemt in een week. Welke hersenhelft activeer je hiermee volgens Jill?

Na het einde van de week maak je de balans op. Stimuleer jij beide hersenhelften evenveel? Zo niet, hoe zou jij daar meer balans in kunnen brengen?

Note:

Tijdens je studie stimuleer je vaak éénzijdig je linker hersenhelft (leren, analyseren, uiteenzetten). Probeer echter ook aandacht te geven aan je creativiteit en intuïtie. Zo stimuleer je ook andere functies. Probeer verder wát je doet, bewust te doen. Bewustzijn en intuïtie leggen de verbinding met jezelf en je omgeving. Het brengt je terug naar het hier en nu. In plaats van dat je je verliest in je gedachten, je emoties óf je activiteiten, word je de observeerder. De observeerder is rustig, bekijkt, voelt, legt verbindingen én geeft inzicht.  De functies van deze observeerder kun je ook trainen, net zoals je cognitieve functies! Probeer dit voor jezelf eens uit en kijk wat het je oplevert!