Studiecoach Direct; geef bewust je studie, leven en loopbaan vorm!

Het doel van Studiecoach Direct en dus van mij als persoon is tweeledig.

  1. Op de eerste plaats wil ik studenten ondersteunen bij het behalen van hun studiedoelen en bij het vorm geven van hun studie(keuze) en loopbaan.
  2. Op de tweede plaats wil ik bewustzijnsontwikkeling stimuleren bij 20ers.

Normaliter vindt er rond je 40ste of 50ste levensjaar een bewustwording plaats van wat nou belangrijk is voor jou in het leven en ga je hier ook meer aandacht aan besteden. Tevens ga je het leven meer relativeren; je maakt je minder druk om de dingen die vroeger heel belangrijk leken. Dat doet de levenservaring. Die levenservaring kun je niet naar voren halen, maar je kunt wel meer aandacht geven aan de ontwikkeling van bewustzijn bij studenten, zodat studenten bewuster studeren, werken en leven.

Waarom is het belangrijk om bewust bezig te zijn? Neem nu bijvoorbeeld eens de fysiotherapeut, de arts, de ondernemer of de docent. Hier krijgen we allemaal wel eens mee te maken. Welke arts zou jij aan je bed willen als je ziek bent? Hoe zou jij als klant benaderd willen worden? En van wie wil jij onderwijs krijgen? Wellicht iemand die kundig is en verstand van zaken heeft. Iemand die aandacht voor je heeft en naar je luistert. Iemand die niet meteen oordeelt en zijn of haar eigen kaders op je plakt. Kortom, iemand die je serieus neemt en het beste met je voor heeft. Dit lijkt misschien heel voor de hand liggend, maar in de praktijk kun je wel eens anders ervaren.

Samengevat; het is niet alleen belangrijk wat je doet, maar ook hóe je iets doet. Daarom wil Studiecoach Direct naast het geven van individuele studiebegeleiding ook aandacht geven aan bewustzijnsontwikkeling bij studenten.

  • Wat is je motivatie en je ambitie?
  • Wat zijn je talenten?
  • Hoe handel jij als student in een bepaalde situatie?
  • Wat zijn je gedachtenkaders?
  • Wat zijn jouw overtuigingen?
  • Welke emoties doen zich voor in verschillende situaties?

Om hier structureel mee bezig te zijn als student tijdens je studie en later in je loopbaan, leer je bewuster te handelen en bewust keuzes te maken. Hierdoor kun je opener zijn in je contacten en kun je ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Maartje van Geenen