Studiecoaching

Ik, Maartje van Geenen, richt me als professioneel studiecoach op een efficiënte en doelgerichte leeraanpak die past bij jou en je studiedoelen. Ik gebruik hiervoor een all-round” aanpak. Ik kijk behalve naar je studiedoelen ook naar je leefwijze en eventuele terugkerende niet-helpende gewoontes. Deze kunnen namelijk vaak belemmerend werken op je studievoortgang.

Ik maak samen met jou een specifiek wekelijks studieplan aan de hand van je eigen studiedoelen. Ook kijken we hoe jij het beste leert, waar eventuele knelpunten zitten en hoe we die het beste kunnen aanpakken. Tenslotte kijken we waar jij juist goed in bent en hoe je deze kwaliteiten verder kunt ontwikkelen!

Tijdens studiecoaching richt ik mij op drie hoofzaken;

Het ontwikkelen van studievaardigheden voor een soepele overgang middelbare school- vervolgstudie en een vlot studieverloop. Denk hierbij ook aan het ontwikkelen van schrijfvaardigheden voor je scriptie, thesis of onderzoeksvoorstel!

Zelfkennis ontwikkelen over wat je motiveert, kunt en wilt. Deze zelfkennis staat aan de basis van het maken van een juiste studiekeuze.

Zelfkennis ontwikkelen over o.a. je ambities en verkennen hoe je deze kunt realiseren. Deze zelfkennis helpt bij het vinden van een passende baan.