Voorbij ego: wie ben jij?

Wie ben jij is een vraag die je op verschillende niveaus kan beantwoorden. Je kunt vertellen of je een man, een vrouw, een kind, een vader, een moeder, een dokter of een lerares bent bijvoorbeeld. Ook kun je de vraag op een dieper niveau beantwoorden. Voorbij vorm, persoonlijkheid of rol, functie. Voorbij je ego, je emoties en je gedachten. Maar wat blijft er dan eigenlijk over? Dat is een vraag, die je zelf het beste kunt beantwoorden en ervaren. Sommige mensen hebben tijdens een vakantie, een mooie wandeling, of tijdens bijvoorbeeld een yoga les een ervaring waarin ze zich ruimer voelen of grenzelozer, vrijer, niet  tijd of ruimte gebonden. Je kunt de ervaring niet tastbaar maken, maar hij laat wel een diepe indruk achter. Dit noemen ze ook wel een spirituele ervaring.

Wat is spiritualiteit?

Het woord spiritualiteit draagt vaak een zweverige lading. Je kunt bijvoorbeeld associaties krijgen van mensen die gewaden dragen en water in stralen. Of misschien heb je de associatie met iemand die een jaar lang op een meditatiekussen zit met wierrook stokjes naast zich. Dit hoeft echter niet. Want spiritualiteit is eigenlijk van alle dag voor iedereen. Iedereen heeft wel eens een spirituele ervaring. Maar wat betekent spiritualiteit dan eigenlijk? Spiritualiteit betekent dat je je ego, die gebaseerd is op  geslotenheid, divisie, controle met daaraan gekoppelde emoties en gedachten, overstijgt. Je komt dan bij het stukje wijsheid, helderheid en lichtheid uit, wat eigenlijk de essentie is van wie je bent. Je bent dus niet je emoties, die je soms over kunnen nemen, nog de constante stroom van gedachten, maar de ruimte waarin zich dit alles voltrekt. Die ruimte noemen ze ook wel je ruimere bewustzijn of je grotere zelf. Het doel van bewustzijnsontwikkeling is dat je meer geworteld raakt in het heldere zijn; en dat je je niet meer opgezogen voelt door je gevoelens, emoties en gedachten. Je wordt de observeerder die de ervaring waarneemt. Er wordt afstand gecreëerd tussen jou en de gedachten of emotie. Op deze manier kun je ook naar een andere persoon kijken. Als je voorbij iemands gedachtenpatronen, emoties en geconditioneerd gedrag kunt kijken, voorbij zijn of haar ego, zie je de pure essentie die je zelf ook bent. Zodoende kun je dus jezelf in de ander zien: eenheid in plaats van verdeeldheid.

Het ego

Je ego, met daaraan gekoppelde emoties en gedachten is eigenlijk een of valse identiteit zoals Eckhardt Tolle zegt. Het is een conceptuele zelf gecreëerde illusie die uitgaat van verdeeldheid, zonder verbondenheid met de totaliteit van het bestaan. Als je in deze conceptuele illusie blijft hangen, leidt dit onherroepelijk, vroeg of laat, tot problemen en lijden voor jezelf én je omgeving. Je ego biedt echter wel het contrast, zodat het licht wat er achter zit, je pure zijn, zichtbaar wordt. In spirituele termen is het ego en het daaraan gekoppelde lijden dan ook een noodzakelijk stadium voor het bewust worden van je pure, rustige, heldere, verbonden “zijn”, wat er eigenlijk altijd is.

Hoe kom je meer in contact met je rustige zelf?

Je rustige, heldere zelf kun je meer voelen door aandacht te geven aan de essentie van het zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van:

 • Kennis tot je nemen op dit vlak
 • Yoga, meditatie of mindfulness
 • In de natuur zijn
 • Je creativiteit uiten
 • Contact met dieren 
 • Omgaan met kinderen
 • Voldoening halen uit je bezigheden
 • Aandacht geven aan wat je doet, voelt en ziet etc.

Al deze zaken hebben de gemeenschappelijke noemer dat ze je uit het denken halen en je meer in verbinding stellen met je essentie. De natuur is vrij van gedachten. Zij reflecteert  wat je zelf ook in je hebt, maar vaak niet meer ziet en ervaart doordat je opgaat in al je gedachten, bezigheden en eventuele emoties.

Wat betekent spiritualiteit voor jou?

En dan de vraag wat spiritualiteit voor jou betekent. Zoek je bijvoorbeeld soms diepgang in gesprekken? Reflecteer je regelmatig? Geef je vorm aan je creativiteit? Of heb je weleens een ruimere bewustzijnservaring gehad? Houd je van de natuur of van verbondenheid met mensen? Beoefen je wel eens yoga of meditatie? En tenslotte, hoe vind jij jouw rust en balans? En waar haal jij je voldoening uit?

Wat kan bewustzijnsontwikkeling opleveren?

Aandacht geven aan je rustige, heldere zelf, de observeerder, zorgt ervoor dat alle ervaringen kunnen komen en gaan. Je wordt niet meer opgezogen door alles wat er zich in het leven afspeelt en wat je doet. Met andere woorden; je ervaart meer rust in alles wat je doet. Je bent hierdoor meer in balans, verbonden en tevreden. Je kunt meer genieten van alles wat je doet op dat moment. Betekent dit dat je geen uitdagingen meer hebt of dat je nooit pijn of verdriet hebt? Nee, dat niet. Maar het zorgt er wel voor dat je niet meer zo intens opgaat in alles en dat je eerder kunt loslaten. Ook haal je meer voldoening uit je bezigheden en je creëert ruimte voor creativiteit. Op deze manier haal je het beste uit jezelf en kun je ook het meeste bieden aan je omgeving. Een succesvol leven zit ‘m daarom niet in de uiterlijke prestaties, maar juist in het rustige ‘’zijn’’. Vanuit deze rustige aanwezigheid ontwikkelen de uiterlijke successen zich vaak als van zelf, maar zijn niet noodzakelijk om je goed te voelen.

Boeken

Ben je nu geïnteresseerd om meer te lezen over spiritualiteit of bewustzijnsontwikkeling, dan raad ik bijvoorbeeld onderstaande boeken aan:

 • “The seven spiritual laws of success” door Deepak Chopra.
 • “A new earth” door Eckhart Tolle
 • “Mr God, this is Anna” door Fynn
 • Paradox door Josette Hustings