Werkwijze

Aanmelding

  • Digitaal/telefonisch
  • Hier geeft de student/leerling en/of ouder aan welke hulp er in grote lijnen bij de studie gewenst is. Hierna wordt er een vrijblijvend intakegesprek gevoerd.

 

Intakegesprek (30 minuten)

  • Op locatie/online
  • Hier maken we kennis met elkaar en bespreken we de mogelijkheid van studiecoaching. Bij wederzijds vertrouwen wordt er een studiecoaching overeenkomst aangegaan.

 

Studiecoaching gesprekken

  • Op locatie/aan huis/online
  • Tijdens deze gesprekken worden de studiedoelen dieper uitgevraagd.
  • De studiedoelen worden ge(her)formuleerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld.
  • Er worden afspraken gemaakt om de eigen (studie)doelen in een bepaald tijdsbestek te kunnen behalen.
  • Er vinden evaluatiemomenten en een eindevaluatie gesprek plaats.
  • Er vinden gemiddeld tussen de 4 en 10 studiecoaching gesprekken plaats.