Studiecoaching

Ik, Maartje van Geenen, richt me als studie- en leefstijlcoach op een efficiënte en doelgerichte leeraanpak die past bij jou en je studiedoelen. 

Tijdens individuele studiecoaching richt ik mij op drie hoofzaken; studievaardigheden, studiekeuze/loopbaan en well-being. 

Praktisch gezien, maak ik samen met jou een specifiek wekelijks studieplan aan de hand van je eigen studiedoelen. Ook kijken we hoe jij het beste leert, waar eventuele knelpunten zitten en hoe we die het beste kunnen aanpakken. Verder kijken we waar jij juist goed in bent en hoe je deze kwaliteiten verder kunt ontwikkelen! Tenslotte kijken we naar je leefstijl en hoe je gezonde, dagelijkse routines en vaardigheden kunt onwikkelen zodat je fit, energiek en effectief kunt werken. 

 

Studievaardigheden

Het verbeteren van studievaardigheden zodat je efficiënt en met plezier kan studeren en werken. Leer effectief plannen, leren, concentreren, communiceren, schrijven en meer!

Studiekeuze/loopbaan

Zelfkennis ontwikkelen over wie je bent en wat je motiveert, kunt en wilt. Deze zelfkennis staat aan de basis van het maken van goede keuzes en geeft je richting en houvast. 

Wellbeing

Reduceer stress, laat emoties los, en voel je fit en energiek. Jouw leefstijl en welzijn en hoe je communiceert met anderen, is de basis voor effectief werken en succes. 

Studievaardigheden

Tijdens individuele studiecoaching richt ik me op de volgende zaken:

Algemeen

 • Leren (Hoe leer ik doelgericht en efficiënt?)
 • Samenvatten
 • Presenteren
 • Schrijven (opstel/thesis en beantwoorden open vragen)

Plannen

 • Time management
 • Onderscheiden hoofd-en bijzaken
 • Zaken rangschikken op volgorde van belangrijkheid

Concentreren

 • Doelgericht werken (helderheid krijgen over de taken en wat er wordt verwacht)
 • Aandacht richten en houden

 Communiceren

 • Werken in groepsverband (rol-en taak verdeling maken, vast leggen en nakomen van afspraken in een vast tijdsbestek)
 • Overleg met studenten (leerlingen), docenten en begeleiders (goede vragen stellen, luisteren en duidelijk en transparant zijn)

Balans

 • Tussen studie en vrije tijd (sport, hobby’s, vrienden, familie)
 • Omgaan met (tijds)druk, studiestress

Studiekeuze/

Loopbaanoriëntatie

Tijdens individuele studiekeuze coaching krijgt de student verschillende opdrachten om te ontdekken: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Via een trechter model wordt eerst breed gekeken naar karaktereigenschappen, vaardigheden/competenties en mogelijkheden/ profielen.  Vervolgens wordt steeds specifieker ingezoomd op studierichtingen en wordt tenslotte een plan van aanpak opgesteld. 

Tijdens de studiekeuzecoaching wordt o.a. gekeken naar:

 • Wie ben ik? Welke eigenschappen heb ik?
 • Herkennen van persoonlijke valkuilen
 • Ontdekken van eigen talenten en vaardigheden (waar ben ik goed in en wat kan ik?)
 • Studie motivatie, inzet en houding (wat vind ik leuk? Waar doe ik mijn best voor?)
 • Profielkeuze (welke richting spreekt me aan en wat wil ik daarna?)
 • Het inschattingsvermogen van de resultaten die behaald gaan worden
 • Welk niveau en welke opleiding? Bachelor of Master?
 • Omgeving (welke studieomgeving past bij mij?)
 • Plan van aanpak

Studiecoach Direct Studietips:

Effectief studeren gaat samen met een bewust leefpatroon!

 1. Maak een planning, check je planning en herplan indien nodig.
 2. Breng structuur aan in je werk.
 3. Organiseer je spullen.
 4. Beperk afleiding (mobiel, social media, gamen).
 5. Verdeel grotere taken over meerdere dagen.
 6. Neem na elk uur studeren pauze (5-15 min.).
 7. Sport regelmatig.
 8. Eet gezond.
 9. Neem ook tijd voor leuke dingen: ontspan!
 10. Heb een gezond dag-nacht ritme.
 11. Slaap voldoende.
 12. Zoek hulp bij vragen/onduidelijkheden!!
 13. Reflecteer en studeer bewust: mindfulness!